HOTNEWS

วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1
วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1
 • 28 ตุลาคม 2562
 • 30
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนประเทศในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนประเทศในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
 • 11 ตุลาคม 2562
 • 34
เปิดรับนักศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับนักศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 25 ตุลาคม 2562
 • 645
สรุปผลกิจกกรมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562
สรุปผลกิจกกรมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562
 • 26 สิงหาคม 2562
 • 87
ประกาศรายชื่อผู้เข้าเเข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ 2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้าเเข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ 2562
 • 9 สิงหาคม 2562
 • 1390
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • 22 กรกฎาคม 2562
 • 3765
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
 • 25 เมษายน 2562
 • 159
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562
 • 11 เมษายน 2562
 • 345

NEWSLETTER

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 • 29 พฤศจิกายน 2562
 • 52
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 • 5 พฤศจิกายน 2562
 • 54
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2562
 • 30 กันยายน 2562
 • 49
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 • 28 สิงหาคม 2562
 • 67
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 6 ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 6 ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
 • 28 สิงหาคม 2562
 • 50
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 • 27 มิถุนายน 2562
 • 184
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 • 30 พฤษภาคม 2562
 • 148
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2562
 • 14 พฤษภาคม 2562
 • 140

กิจกรรมACTIVIES

บทความARTICLES

ปฏิทินกิจกรรม