HOTNEWS

ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ คุณแม่สมัย​ ธานีพูน
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ คุณแม่สมัย​ ธานีพูน
 • 23 ธันวาคม 2562
 • 490
วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1
วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1
 • 28 ตุลาคม 2562
 • 163
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนประเทศในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนประเทศในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
 • 11 ตุลาคม 2562
 • 161
เปิดรับนักศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับนักศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 2 มกราคม 2563
 • 1603
สรุปผลกิจกกรมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562
สรุปผลกิจกกรมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562
 • 26 สิงหาคม 2562
 • 188
ประกาศรายชื่อผู้เข้าเเข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ 2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้าเเข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ 2562
 • 9 สิงหาคม 2562
 • 1613
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • 22 กรกฎาคม 2562
 • 4185

NEWSLETTER

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 49
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 • 31 กรกฎาคม 2563
 • 66
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 • 29 กรกฎาคม 2563
 • 26
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2563
 • 26 พฤษภาคม 2563
 • 144
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 7 ประจำเดือน มีนาคม 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 7 ประจำเดือน มีนาคม 2563
 • 31 มีนาคม 2563
 • 174
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 • 19 มีนาคม 2563
 • 69
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2563
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563
 • 176

กิจกรรมACTIVIES

บทความARTICLES

ปฏิทินกิจกรรม