HOTNEWS

ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ คุณแม่สมัย​ ธานีพูน
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ คุณแม่สมัย​ ธานีพูน
 • 23 ธันวาคม 2562
 • 231
วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1
วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1
 • 28 ตุลาคม 2562
 • 54
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนประเทศในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนประเทศในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
 • 11 ตุลาคม 2562
 • 68
เปิดรับนักศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับนักศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 2 มกราคม 2563
 • 984
สรุปผลกิจกกรมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562
สรุปผลกิจกกรมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562
 • 26 สิงหาคม 2562
 • 99
ประกาศรายชื่อผู้เข้าเเข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ 2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้าเเข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ 2562
 • 9 สิงหาคม 2562
 • 1414
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • 22 กรกฎาคม 2562
 • 3888
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
 • 25 เมษายน 2562
 • 185

NEWSLETTER

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2563
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563
 • 41
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 • 2 มกราคม 2563
 • 5
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 • 29 พฤศจิกายน 2562
 • 108
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 • 5 พฤศจิกายน 2562
 • 67
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2562
 • 30 กันยายน 2562
 • 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 • 28 สิงหาคม 2562
 • 76
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 6 ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 6 ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
 • 28 สิงหาคม 2562
 • 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 • 27 มิถุนายน 2562
 • 219

กิจกรรมACTIVIES

บทความARTICLES

ปฏิทินกิจกรรม