HOTNEWS

ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ คุณแม่สมัย​ ธานีพูน
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ คุณแม่สมัย​ ธานีพูน
 • 23 ธันวาคม 2562
 • 358
วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1
วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 1 ปีที่ 1
 • 28 ตุลาคม 2562
 • 97
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนประเทศในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนประเทศในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
 • 11 ตุลาคม 2562
 • 98
เปิดรับนักศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับนักศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 2 มกราคม 2563
 • 1387
สรุปผลกิจกกรมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562
สรุปผลกิจกกรมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562
 • 26 สิงหาคม 2562
 • 117
ประกาศรายชื่อผู้เข้าเเข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ 2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้าเเข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ 2562
 • 9 สิงหาคม 2562
 • 1449
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • 22 กรกฎาคม 2562
 • 4025

NEWSLETTER

" >
">
asd
 • 26 พฤษภาคม 2563
 • 3
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2563
 • 26 พฤษภาคม 2563
 • 62
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 7 ประจำเดือน มีนาคม 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 7 ประจำเดือน มีนาคม 2563
 • 31 มีนาคม 2563
 • 107
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 • 19 มีนาคม 2563
 • 14
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2563
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2563
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563
 • 97
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 • 2 มกราคม 2563
 • 41
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 • 29 พฤศจิกายน 2562
 • 138
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 • 5 พฤศจิกายน 2562
 • 95

กิจกรรมACTIVIES

บทความARTICLES

ปฏิทินกิจกรรม