งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 

          

ภายใต้หัวข้อ

"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

"สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์"

 

Link

หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ตารางกิจกรรมและสถานที่

เกณฑ์การแข่งขัน/กิจกรรมอบรม

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Faculty of Science and Tecnology

321 มหาิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง  จ.ลพบุรี 15000

website : scitru.tru.ac.th

Facebook Page : sci.tru.321

Telephone : 036-412-751

E-mail : sci.tru.321@gmail.com

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ