ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด การแข่งขันและการอบรมเชิงปฏิบัติการ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563 
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเเข่งขัน

 

1 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำเป็นต้องใช้ g-mail ในการเข้า Google Form ที่ได้จัดทำไว้ให้ เพื่อใช้ในการตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนของท่าน ใบเกียรติบัตรจะส่งผ่านทาง g-mail ของท่านที่ได้กรอกไว้ใน Google Form หลังจากสิ้นสุดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563

วิธีสมัคร g-mail

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนของท่านได้ จนกว่าจะหมดเขตการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

 

**รหัสเข้าห้องกิจกรรม(โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)**

จะส่งผ่านอีเมลที่ท่านกรอกใน Google Form ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากประกาศผลการรับสมัคร วันที่ 12 สิงหาคม 2563 

 

กิจกรรมการแข่งขัน

รายละเอียดกิจกรรมอยู่ในใบสมัคร Google Form ของแต่ละกิจกรรม

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะในศตวรรษที่ 21

(ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา )

สมัครเข้าร่วม

ดำเนินกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting


2. การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาและเคมี

***กำหนดส่งไฟล์ ตั้งแต่วันรับสมัคร ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ***

(นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สมัครเข้าร่วม

ดำเนินกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting


3. ฐานกิจกรรมเคมีบน  Website

(บุคคลทั่วไป)

ไม่มีการรับสมัคร

เผยเเพร่ผ่านทาง Facebook Page : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Scitru และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


4. กิจกรรมการสาธิตการผลิตผงจมูกข้าวไรช์เบอร์รี่ชงดื่มโดยใช้เครื่องทำเเห้งแบบลูกกลิ้ง

(บุคคลทั่วไป)

สมัครเข้าร่วม 

ดำเนินกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting


5. กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร

(นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เเละ มัธยมศึกษาตอนปลาย)

สมัครเข้าร่วม

ดำเนินกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 


6. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์

กิจกรรม 7 ชิ้นมหัศจรรย์และกิจกรรมก้านไม้พาเพลิน

(ครูระดับชั้นประถมศึกษา)

สมัครเข้าร่วม 

ดำเนินกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting


7. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์

กิจกรรมขงเบ้งจัดทหารรักษาเมืองและกิจกรรมย้ายข้างหรรษา

(ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา)

สมัครเข้าร่วม

ดำเนินกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting


8. กิจกรรม FORENSIC SCIENCE STEM : ONLINE GAME FOR CSI

(ครูเเละนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)

สมัครเข้าร่วม

ดำเนินกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting


วันที่ 20 สิงหาคม 2563

1. กิจกรรมการประกวดโครงการโรงเรียนสีเขียว ( GREEN SCHOOL)

(นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เเละ มัธยมศึกษาตอนปลาย)

สมัครเข้าร่วม

ดำเนินกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting


2. กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์

***กำหนดส่งไฟล์ภาพและไฟล์วิดีโอนำเสนอภาพถ่าย  ตั้งแต่วันรับสมัคร ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ***

(นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เเละ มัธยมศึกษาตอนปลาย)

สมัครเข้าร่วม

ส่งผลงานผ่าน Google From

ประกาศผลผ่านทาง Facebook Page : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Scitru และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


3. กิจกรรมการสาธิตทำเค้กเนยสด

(บุคคลทั่วไป)

สมัครเข้าร่วม

ดำเนินกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting