ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด การแข่งขันและการอบรมเชิงปฏิบัติการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การประกวด การแข่งขันและการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

หลังจบงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 

รบกวนทุกท่านตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 18 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/TL4cYu143XaiQUv69

 

กิจกรรมการประกวด การแข่งขันและการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะในศตวรรษที่ 21

(ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 9.00-16.00 )

(ยกเลิกการจัดกิจกรรม)


2. การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาและเคมี

(นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เวลา 9.00-15.00 )

(Meeting ID: 654 319 9462 Password: biology)


3. ฐานกิจกรรมเคมีบน  Website 

https://sites.google.com/view/truchemsci

(เปิดให้เข้าวันที่ 18 ส.ค. 63)


4. กิจกรรมการสาธิตการผลิตผงจมูกข้าวไรช์เบอร์รี่ชงดื่มโดยใช้เครื่องทำเเห้งแบบลูกกลิ้ง

(บุคคลทั่วไป เวลา 9.00-15.00 )

(Meeting ID: 912 399 9546 Password: 506868)


5. กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร

(นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เวลา 9.00-12.00 )

(นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เวลา 13.00-16.00 )

(Meeting ID: 589 385 1159 Password: 991806)


6. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์

กิจกรรม 7 ชิ้นมหัศจรรย์และกิจกรรมก้านไม้พาเพลิน

(ครูระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 9.00-12.00 )

(Meeting ID: 303 953 6807)


7. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์

กิจกรรมขงเบ้งจัดทหารรักษาเมืองและกิจกรรมย้ายข้างหรรษา

(ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา เวลา 13.00-16.00 )

(Meeting ID: 303 953 6807)


8. กิจกรรม FORENSIC SCIENCE STEM : ONLINE GAME FOR CSI

(ครูเเละนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เวลา 9.30-11.30 )

(Meeting ID: 935 8950 7720 Password: 120381)


วันที่ 20 สิงหาคม 2563

1. กิจกรรมการประกวดโครงการโรงเรียนสีเขียว ( GREEN SCHOOL)

(นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เวลา 8.30-12.00 )

(นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เวลา 13.00-16.00 )

(Meeting ID: 529 599 2277 Password : 370192)


2. กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์

(ยกเลิกการจัดกิจกรรม)


3. กิจกรรมการสาธิตทำเค้กเนยสด

(บุคคลทั่วไป เวลา 9.00-15.00 )

(Meeting ID: 912 399 9546 Password: 506868)