วารสารปัจจุบัน

วารสารวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเทพสตรี ฉบับที่ 2 ปีที่ 1

 


การพัฒนาและทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งกล้วยน้ำว้า

(ภูธเนศ แสงจรูญ และสราวุฒิ แนบเนียร) หน้า 1


การศึกษาลักษณะทางสถิติของดัชนีความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตในพื้นที่จังหวัดสงขลา

(สนิธตา เทียนสี วรพันธุ์ การชนะชาติ สราวุฒิ แนบเนียรและประนมกร ชูศรี) หน้า 13


การบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์โดยใช้บัวอเมซอน

(ชนินทร์ กรผึ้ง ประนิตดา เพ็งงิ้ว เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ และอุไรลักษณ์ พงษ์เกษ) หน้า 27


การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากผักตบชวาโดยผสมถ่านไม้และกากไขมันโดยมีแป้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลเป็นตัวประสาน

(เพื่อนขวัญ ประโยตัง และเขมนิจจารีย์ สาริพันธ์) หน้า 39