ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อหารือการจัดทำแผนบริการจัดการ แนวทางการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาให้จบตามหลักสูตร

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เป็นประธานในการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อหารือการจัดทำแผนบริการจัดการ แนวทางการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาให้จบตามหลักสูตร
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2
ติดต่อเรา