สมัครเข้าเรียน

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน SCI-TRU ด้วยกันนะคะ มารู้จักกับหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วลองเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รวมถึง ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทางออนไลน์ ได้เลยนะคะ

ติดต่อเรา